logo_aj_blanc.png

santjust.cat

medi ambient

Prevenció d'incendis

Prevenció d’incendis forestals

El Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT) inclou Sant Just Desvern com a municipi amb risc forestal obligat a fer un pla d’actuació municipal per incendis.

El municipi de Sant Just Desvern disposa d’un Pla d’Actuació contra incendis forestals incorporat en el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), però en el cas de les actuacions de prevenció es va aprovar un document específic, el Pla sectorial de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-2025 (PPI), aprovat de forma definitiva amb data 14 de juny de 2020. En aquest document, es descriuen les infraestructures i equips relacionats amb la lluita contra els incendis forestals, així com una relació de mesures proposades per disminuir el risc d’incendis forestals.

Des de l’any 2020, s’estan executant les actuacions proposades dins aquest Pla, com ara franges de protecció contra incendis forestals o actuacions de millora als camins forestals.

Més informació

Des del Consorci del Parc de Collserola és gestiona un Dispositiu de prevenció d’incendis per als 32 municipis que formen part de l’entitat del medi ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Engloba tant actuacions passives, destinades a disminuir la vulnerabilitat del territori respecte els incendis forestals, com actuacions de prevenció activa per minimitzar la superfície cremada al intentar reduir al màxim el temps d’arribada dels mitjans d’extinció. 

Més informació

Franges perimetrals de protecció per incendis forestals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar de forma definitiva la delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals el 23 de desembre de 2020.

Bona part del municipi llinda amb el Parc Natural de la Serra de Collserola, fet que comporta la necessitat de planificar i garantir la prevenció dels incendis forestals. 

Una de les mesures de prevenció que recull la normativa vigent és assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 m d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, al voltant del nucli de la població, així com de totes les edificacions i instal·lacions situades a menys de 500 m de terrenys forestals.

Per a l’execució d’aquestes franges exteriors de protecció contra incendis forestals, l’Ajuntament va aprovar dos projectes executius durant l’any 2021, un per a les franges al voltant del nucli urbà de la població i un altre per a les franges de protecció al voltant de les edificacions aïllades. 

L’objectiu d’aquests dos projectes és la definició de les mesures físiques que cal executar a les franges de protecció d’incendis per millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi. 

Aquests treballs se centren principalment en la reducció de l’arbrat i l’estassada del sotabosc dels terrenys forestals que envolten la zona urbana o les edificacions aïllades situades a menys de 500 m de terrenys forestals.

L’execució de l’obertura de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals al voltant del nucli urbà de la població es va fer l’any 2022 i durant l’any 2023 s’ha executat l’obertura de les franges de protecció al voltant de les edificacions aïllades. Posteriorment, es preveuen periòdicament tasques de manteniment de totes les franges de protecció.

Més informació

Desplaça cap amunt